Gebiedsbeschrijving

De voormalige buitenplaatsen Hartenstein, Pietersberg, Laag Oorsprong, Sonnenberg en het voormalige landgoed de Hemelse berg zijn gesitueerd op de rand van de stuwwal Arnhem. Deze aan de zuidkant van de Veluwe gelegen 'groene stuwwal' met prachtige vergezichten, strekt zich uit van Renkum tot Dieren als een Gelders Arcadië en gaf in vroeger tijden (19e eeuw) aan gefortuneerde mensen reden in deze landschappelijk schitterende omgeving een buitenplaats op te richten. De hier specifiek genoemde gebieden bevinden zich nabij de woonkern van Oosterbeek (westzijde). Te samen cultureel erfgoed vormend, bezitten deze vrij toegankelijke gebieden een gevarieerd parkachtig karakter dat gevormd wordt door bospercelen, lanen, kronkelpaden, grasvelden, weiden, markante solitaire oude bomen, bron- en sprengenbeken, vijvers, watervallen en zichtlijnen die de blik van de wandelaar af en toe naar de Betuwe laten richten.

Meer lezen? Klik op: vervolg 'Gebiedsbeschrijving'