Agenda

LEDEN & BELANGSTELLENDEN:

2022

         

  • Werkochtend SOS de Pietersberg op zaterdag 19 maart (9.15 uur tot 12.15 uur): vrijwilligers zijn van harte welkom zich aan te melden via info@vriendenvanparkhartenstein.nl, ontmoetingspunt is de parkeerplaats Pietersberg (Pietersbergseweg). 
  • Algemene ledenvergadering VvPHe.o. op dinsdag 5 april 2022, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur) met om 21.00 uur als gastspreker: drs. Sjef Jansen, ecoloog: 'NATUURWAARDEN VAN LANDGOEDEREN OP DE HELLING, OOSTERBEEK. Locatie ALV: Concertzaal Oosterbeek, Rozensteeg.
  • Juni 2022: in gebruikname van schuilhut/moskoepel op de Hemelse Berg, realisatie i.s.m. Pluryn Oosterbeek.

BESTUUR 2020:

  • 21 februari: bestuursoverleg
  • 17 maart: overleg gemeente in zake voortgang planproces Talsmalaan, Oosterbeek
  • 21 maart: gesprek (conference call i.v.m. coronavirus) met de wethouder R.O. in zake Park Hartenstein/bouwlocatie Talsmalaan
  • 5 april: ALV van VvPHe.o.
  • voorjaarsperiode 2022: realisatie herbouw moskoepel Hemelse berg (een initiatief van VvPHe.o.):