Park en Bos

Het totale gebied (Hartenstein, Sonnenberg, Pietersberg, Hemelse berg en Laag Oorsprong) waar de vereniging zich op richt, vormt een onderdeel van de Veluwezoom: een landschap gekenmerkt door een gordel van buitenplaatsen en landgoederen die zich uitstrekt van Wageningen tot Laag Soeren en ook wel begin 19e eeuw aangeduid werd als Gelders Arcadië. Dit gebied is landschappelijk bijzonder gepositioneerd door oude landschapsvormen, diversiteit en contrasten.
Dit gebied op de helling bestaat uit een fijn mozaïek van cultuur en natuur: op de ene plaats overheerst het parkachtige karakter met lanen, waterpartijen, door bossages omsloten akkers en met verrassende door- en uitzichten. Op een andere plaats lijkt het of de natuur de overhand heeft genomen, bijvoorbeeld in de vorm van een soortenrijk moerasbos. In dit weefsel van landschappelijke en natuurlijke elementen zijn diverse verwijzingen naar de geschiedenis aanwezig. Het bijzondere landschap trok tussen 1840 en 1890 kunstschilders aan in een periode dat het ‘en vogue’ was om ‘en plein air’ landschappen te schilderen.

Een opvallende verandering voor het Veluwse landschap, met name op haar flanken, was de stichting, c.q. aanleg, van landgoederen. Ook in en rondom Oosterbeek ontstonden, met name in de 19e eeuw, (nieuwe) landgoederen en buitenplaatsen. Mogelijkheden daartoe bood de Staat: zij had geld nodig om staatsschuld te financieren, c.q. af te kopen, hetgeen de aanleiding was om staatsgronden te verkopen. Zo kwamen vooral welgestelden aan grondbezit in dit gebied waarop zij landhuizen en villa's bouwden.

Het stilistisch vormgeven van het landschap in de 19e eeuw gaf een mate van vrijheid om nieuwe kwaliteiten in het gebied te ontwikkelen waarmee de reeds aanwezige kwaliteiten van het geheel konden worden benadrukt (b.v met zichtlijnen en waterpartijen) of worden vermeerderd zonder dat het grote geheel werd verstoord. De in elkaar overgaande, vrij toegankelijke, landgoederen, 50 tot 60 meter boven NAP verheven, liggen als parels aan een snoer aaneen geregen op de helling van de Zuid Veluwe en vormen een unieke combinatie met de veel lager gelegen uiterwaarden van de Nederrijn.