VISIE

Het landschap van de Zuid Veluwe (-zoom) in de gemeente Renkum is in onvoldoende mate beschermd tegen ontwikkelingen die de aanwezige waarden van het gebied (kunnen) bedreigen. Dit ondanks dat het gebied valt onder de status van Nationaal Landschap en tot de Ecologische Hoofdstructuur behoort. De vereniging VvPHe.o. is van mening dat bij de ontwikkeling van ruimtelijke -, natuur-, landschaps-, culturele- en economische plannen, rekening met de geschiedenis en identiteiten van de Zuid Veluwe (-zoom) moet worden gehouden.
Daarbij behoeft niet altijd gestreefd te worden na volledig herstel van het ooit aanwezige ensemble van hoofdgebouw en directe omgeving. In tegendeel, het kan zelfs in een aantal gevallen onwenselijk zijn. Maar wel dat men de geschiedenis van het landschap in het landschap kan ‘aflezen’ door op verantwoorde wijze fysieke elementen te vervangen, aan te vullen, te renoveren of (voormalige elementen) om cultuurhistorische redenen op locaties te duiden.

Meer informatie: VISIE VVPHe.o. ZUID VELUWE