Bestuur

Voorzitter:
Frans Welsch

Vice-voorzitter:
Maarten van Nierop

Secretaris:
Dirk Doornenbal

Penningmeester:
Jan Verstijnen

Coördinator werkochtenden:
Frans Welsch

Postadres:
Joubertweg 34, 6861 DN Oosterbeek
E-mail:
info@vriendenvanparkhartenstein.nl
KvK-nummer:
09193947
Bankrekeningnummer:
'Vrienden van Park Hartenstein', IBAN NL66INGB0004907614

HOOFDDOEL
Het ontwikkelen van activiteiten die leiden tot herstel en behoud van de aanwezige
landschappelijke -, cultuurhistorische -, ecologische - en natuurwaarden van de voormalige buitenplaatsen Hartenstein, Pietersberg, Sonnenberg, Laag Oorsprong en van het voormalige landgoed de Hemelsche berg.

STRATEGIE
1. Het ontwikkelen van initiatieven die leiden tot herstel, renovatie en
een waardig beheer van de bovengenoemde parkbosgebieden.
2. Het kritisch volgen van ontwikkelingen die mogelijk een negatieve invloed kunnen
hebben op de gebieden dan wel afbreuk doen aan het waardevolle karakter er van.
3. Het benutten van inspraakmogelijkheden, het zo nodig indienen van alternatieve
plannen en/of ideeën.
4. Het voeren van doelgerichte communicatie, intern en extern de vereniging, tevens gericht op bevordering van samenwerking met plaatselijke organisaties
die vergelijkbare doelstellingen nastreven.
5. Het verschaffen van informatie over de gebieden d.m.v. pers en andere contactmedia.

AMBITIES
1. Het bevorderen van maatregelplannen die gericht zijn op herstel en renovatie van de gebieden in de stijl waarin zij in de 19e eeuw zijn aangelegd, rekening houdend met de meervoudige landschapsfunctie en de publieksfunctie;
2. Kunstuitingen te initiëren/te ondersteunen, onder gebruikmaking van het aanwezige parkbossendecor;
3. Het in 2016 i.s.w. met meerdere partners uitvoeren van een initiatief dat moet leiden tot een Gebieds-ontwikkelings-plan voor de '4 Landgoederen op de
helling', te weten: Hartenstein, de Hemelsche berg, Laag Oorsprong en Pietersberg;
4. Het vóór 2020 zeker stellen van een toereikend geldbedrag voor het uitvoeren van een herstel- en renovatieplan in Park Hartenstein.