ADOPTIEPLAN SOS PIETERSBERG

VvPHe.o. zet zich, ondersteund door buurtbewoners en organisaties als vereniging 'Vijf Dorpen in 't Groen en stichting IVN Zuid West Veluwe, in om de komende jaren het onderhoudsniveau van de voormalige buitenplaats de Pietersberg te verhogen.

Er is reden daartoe. Al wandelend over De Pietersberg kan men vaststellen dat typische landschappelijke kenmerken van de in de 19e eeuw ontworpen voormalige buitenplaats sterk aan vervaging onderhevig zijn. Een ieder kan concluderen dat het gebied zijn ooit zo herkenbare identiteit (uitzichten, lanen, slingerpaden en bijzondere beplantingen) dreigt te verliezen. Hieraan moet een halt worden gegeven.

Sinds 2018 worden er elk jaar (in voor- en najaar) werkochtenden georganiseerd. Daarbij levert ook de gemeente Renkum hand- en spandiensten. Als VvPHe.o. maken we burgers enthousiast SOS de Pietersberg te omarmen en het parkbosgebied te adopteren, d.w.z. actief uitvoering geven aan het behoud van de Pietersberg.

I                  

Woekerende braamstruiken                Oude hazelaar bevrijdt van woekerende                                                                    planten

Werkochtenden worden op deze website bekendgemaakt via de link 'NIEUWS'.