Agenda

LEDEN & BELANGSTELLENDEN:

2018

Nieuwjaarsbijeenkomst: zondag 7 januari van 14.00 uur tot 15.30 uur, locatie: muziekluifel park Hartenstein

Gemeenteraadsvergadering: 31 januari 19.30 uur, besluit over visie Renkumse landgoederen, incluis visie 4 landgoederen op de helling Oosterbeek.

Verkiezing Burgerinitiatief van het jaar: ook dit jaar organiseert D66 de verkiezing van het 'Burgerinitiatief van het jaar' (2017). Eén van de 10 genomineerde burgerinitiatieven is het Burgerinitiatief een visie voor de 4 Landgoederen op de helling in Oosterbeek, een gezamenlijk initiatief van VvPHe.o., stichting 'Dorpsplatform Oosterbeek' en stichting 'Ruimte Denken' Oosterbeek waaraan vele burgers en organisaties hebben deelgenomen.

Algemene ledenvergadering VvPHe.o.: donderdag 19 april in zaal de Klikspaan van de Concertzaal Oosterbeek. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, sluiting omstreeks 22.30 uur;

Deelname aan 'Het Park vertelt' op zondag 26 augustus: informatie over adoptieplan de Pietersberg (naar een dringende opschaling van het onderhoudsniveau van dit prachtige voormalige landgoed, annex buitenplaats);

Werkochtenden op de Pietersberg vrijwilligers (gewijzigde tijdsplanning): zaterdag 22 oktober (belangstellenden zijn van harte welkom zich aan te melden via info@vriendenvanparkhartenstein.nl); eerstvolgende werkochtend: zaterdag 16 maart 2019, van 9.00 uur tot 12.30 uur (ontmoetingspunt: parkeerplaats Pietersberg (Pietersbergseweg).

Bestuur

2018

7 januari: nieuwjaarsbijeenkomst VvPHe.o. van 14.00 uur tot 15.30 uur, locatie: muziekluifel park Hartenstein
30 januari: overleg bestuur
10 februari lichtjeswandeling plus vertelling van streekverhaal voor kinderen tijdens Airborne-museumnacht, activiteitenbijdrage met ondersteuning van leden
14 maart: overleg bestuur
10 april: overleg bestuur
19 april:ALV VvPHe.o.
23 april: gesprek en rondwandeling over de 4 landgoederen op de helling met voorzitter van stichting het Lunterse Bos;
zomer- en herfstperiode: voorbereiding en uitvoering van 1 daagse-studiereizen in relatie tot herontwikkeling schoollocatie Talsmalaan naar Mariënwaerdt; Rhederoord, Kunstgemaal Bronkhorst en Diepenheim
april-mei: overleg met gemeenteraadsfracties in zake uitwerking raadsbesluit landgoederenvisie
29 mei: overleg bestuur;
23 augustus: overleg bestuur;
24 augustus: excursie naar landgoed Rhederoord;
7 september: excursie naar landgoed Mariënwaerdt;
3 oktober: overleg met college B&W Renkum i.z. beheer en uitwerking landgoederenvisie;
12 oktober: excursie naar Kunstgemaal te Bronkhorst;
24 oktober: overleg met het Gelders Landschap;
herfstperiode: oveleg met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (uitbreiding grenzen Rijksmonument Hartenstein);
15 november: overleg bestuur;
5 december: overleg met directie Airborne museum;                                                         2e helft januari '19: excursie naar Diepenheim en afsluitende bijeenkomst excursie-periode m.b.t. ontwikkelingen Talsmalaan;