Agenda

LEDEN & BELANGSTELLENDEN:

2019

Algemene ledenvergadering VvPHe.o.: woensdag 17 april in zaal de Klikspaan van de Concertzaal Oosterbeek. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, sluiting omstreeks 22.30 uur.

Deelname aan 'Het Park vertelt' op zondag 25 augustus

Werkochtend SOS de Pietersberg op zaterdag 16 maart en op zaterdag 26 oktober van 9.00 uur tot 12.30 uur : vrijwilligers  zijn van harte welkom zich aan te melden via info@vriendenvanparkhartenstein.nl);  (ontmoetingspunt: parkeerplaats Pietersberg (Pietersbergseweg).

Bestuur

2019

17 april: ALV VvPHe.o.

13 maart: excursie naar Diepenheim en afsluitende bijeenkomst excursie-periode m.b.t. ideeënontwikkelingen Talsmalaan;

26 februari: bestuursoverleg

mei: nieuwe website VvPHe.o. in de lucht

herfstperiode: realisatie herbouw moskoepel Hemelse berg (een initiatief van VvPHe.o.)

herfstperiode: realisatie begroening muur park Hartenstein