Agenda

LEDEN & BELANGSTELLENDEN:

2019

Algemene ledenvergadering VvPHe.o.: woensdag 17 april in zaal de Klikspaan van de Concertzaal Oosterbeek. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, sluiting omstreeks 22.30 uur.

31 augustus: promotie VvPHe.o. tijdens poëziefestival 'Het Park vertelt'

9 oktober: openbare bijeenkomst Presentatie ontwikkelingsconcept voor een Museumpark Hartenstein, locatie: voormalig schoolgebouw a/d Talsmalaan, aanvangstijdstip: 20.00 uur.

Werkochtend SOS de Pietersberg op zaterdag 16 maart en op zaterdag 19 oktober van 9.00 uur tot 12.30 uur : vrijwilligers  zijn van harte welkom zich aan te melden via info@vriendenvanparkhartenstein.nl);  (ontmoetingspunt: parkeerplaats Pietersberg (Pietersbergseweg).

Bestuur 2019

26 februari: bestuursoverleg

13 maart: excursie naar Diepenheim en afsluitende bijeenkomst excursie-periode m.b.t. ideeënontwikkelingen Talsmalaan;

17 april: ALV VvPHe.o.

23 april: bijeenkomst Atelier Hartenstein: ideeënontwikkelingen Talsmalaan

29 mei: bijeenkomst Atelier Hartenstein: ideeënontwikkelingen Talsmalaan

6 juni: bestuursoverleg

10 september: bijeenkomst Atelier Hartenstein+ over resultaten uitwerking ideeën Talsmalaan

9 oktober: openbare presentatie concept 'Museumpark Hartenstein'

24 oktober: bestuursoverleg

winterperiode: realisatie herbouw moskoepel Hemelse berg (een initiatief van VvPHe.o.)

herfst-/winterperiode: realisatie begroening museummuur park Hartenstein

herfst-/winterperiode: nieuwe website VvPHe.o. 'in de lucht'