Agenda

LEDEN & BELANGSTELLENDEN:

2019

Algemene ledenvergadering VvPHe.o.: woensdag 17 april in zaal de Klikspaan van de Concertzaal Oosterbeek. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, sluiting omstreeks 22.30 uur.

Deelname aan 'Het Park vertelt' op zondag 25 augustus

Werkochtend SOS de Pietersberg op zaterdag 16 maart en op zaterdag 26 oktober van 9.00 uur tot 12.30 uur : vrijwilligers  zijn van harte welkom zich aan te melden via info@vriendenvanparkhartenstein.nl);  (ontmoetingspunt: parkeerplaats Pietersberg (Pietersbergseweg).

September: openbare bijeenkomst Presentatie ontwikkeling Park Hartenstein e.o./Talsmalaan

Bestuur 2019

26 februari: bestuursoverleg

13 maart: excursie naar Diepenheim en afsluitende bijeenkomst excursie-periode m.b.t. ideeënontwikkelingen Talsmalaan;

17 april: ALV VvPHe.o.

23 april: bijeenkomst Atelier Hartenstein: ideeënontwikkelingen Talsmalaan

29 mei: bijeenkomst Atelier Hartenstein: ideeënontwikkelingen Talsmalaan

6 juni: bestuursoverleg

herfst-/winterperiode: realisatie herbouw moskoepel Hemelse berg (een initiatief van VvPHe.o.)

herfst-/winterperiode: realisatie begroening muur park Hartenstein

herfst-/winterperiode: nieuwe website VvPHe.o. 'in de lucht'