ADOPTIEPLAN PIETERSBERG

VvPHe.o. wil zich, in samenwerking met andere organisaties, in gaan zetten om de komende jaren het onderhoudspeil van de voormalige buitenplaats De Pietersberg te verhogen.

Er is reden daartoe. Al wandelend over De Pietersberg kan men vaststellen dat typische landschappelijke kenmerken van de in de 19e eeuw ontworpen voormalige buitenplaats sterk aan vervaging onderhevig zijn. Een ieder kan concluderen dat het gebied zijn ooit zo herkenbare identiteit (uitzichten, lanen, slingerpaden en bijzondere beplantingen) dreigt te verliezen. Hieraan moet een halt worden gegeven.

VvPHe.o. wil daarom dit jaar (2018) nog in samenwerking met het IVN, stichting Dorpsplatform, ver. Vijf Dorpen in 't Groen, stichting Landschapsbeheer Gelderland en P.D.C. De Pietersberg, met een participatie-/adoptieplan voor de voormalige buitenplaats De Pietersberg komen. Als VvPHe.o. willen we burgers enthousiast gaan maken dit idee te omarmen en het parkbosgebied te adopteren, d.w.z. actief uitvoering geven aan het behoud van De Pietersberg.

Inmiddels zijn er twee werkochtenden georganiseerd: op zaterdag 20 oktober 2018 en op zaterdag 16 maart jl.

                  

Woekerende braamstruiken                Oude hazelaar bevrijdt van woekerende planten

Volgende werkochtend staat gepland op : zaterdag 19 oktober 2019, van 9.15 uur tot 12.30 uur. Start vanaf de parkeerplaats op de Pietersberg, Pietersbergseweg.