Herbouw moskoepel Hemelse berg

Voor een filmische indruk (ontwerp Ivobouw Arnhem) op locatie, zie op youtube: https://youtube/dhkCyziT5Eo . Met een deze maand (februari 2020) bekendgemaakte substantiƫle bijdrage door het ANWB-fonds en een toegezegde gemeentelijke bijdrage is de financiering van het project zo goed als rond rond. In de tweede helft van 2020 wil het bestuur aan de slag met de herbouw van de moskoepel.

Moskoepel, ontwerp: B.Verhaagen Oosterbeek; 3D-ontwerp: IVOBOUW Arnhem

Vrienden van Park Hartenstein hebben het initiatief genomen tot herbouw van de in april 2018 op het voormalige landgoed afgebrande schuilhut. Al in de 19e eeuw stond op deze markante plek aan het eind van het noord-zuid gerichte larix-laantje een moskoepel. Markant omdat het laantje tevens een zichtlijn weergaf op de uiterwaarden. Voor de herbouw heeft VvPHe.o. medewerking gevraagd aan de organisatie Jan Pieter Heije/Pluryn (voor de timmerwerkzaamheden als leerproject voor cliƫnten). In principe is medewerking toegezegd. Architect Bouke Verhaagen (Oosterbeek) heeft het ontwerp voor de nieuwe moskoepel gemaakt. Heemkunde Renkum 'tekent' voor de cultuurhistorische toets van het project.