Herbouw moskoepel Hemelse berg

Vrienden van Park Hartenstein hebben het initiatief genomen tot herbouw van de in april 2018 op het voormalige landgoed afgebrande schuilhut. Al in de 19e eeuw stond op deze markante plek aan het eind van het noord-zuid gerichte larix-laantje een moskoepel. Markant omdat het laantje tevens een zichtlijn weergaf op de uiterwaarden. Voor de herbouw heeft VvPHe.o. medewerking toegezegd gekregen van de organisatie Jan Pieter Heije/Pluryn (die de timmerwerkzaamheden gaat organiseren en uitvoeren als leerproject voor cliënten). Architect Bouke Verhaagen (Oosterbeek) heeft het ontwerp voor de nieuwe moskoepel gemaakt. Heemkunde Renkum 'tekent' voor de cultuurhistorische toets van het project.

Voor een filmische indruk (ontwerp Ivobouw Arnhem) op locatie, zie op youtube: https://youtube/dhkCyziT5Eo . De financiering is voor een belangrijk deel weliswaar rond, maar er is nog zeker 25% binnen te halen en dus is uw hulp welkom om dit project financieel mogelijk te maken. Wij houden ons aanbevolen voor ideeën.

Moskoepel, ontwerp: B.Verhaagen Oosterbeek; 3D-ontwerp: IVOBOUW Arnhem