Home

VANWEGE HET CORONAVIRUS IS DE OP 23 APRIL 2020 GEPLANDE ALGEMENE LEDENVERGADERING NIET DOORGEGAAN! WANNEER VERSOEPELINGEN M.B.T. DE GENOMEN MAATREGELEN ROND COVID19 HET TOELATEN EN HET BESTUUR VAN OORDEEL MAG ZIJN DAT ER INDERDAAD VEILIG BIJEEN KAN WORDEN GEKOMEN, ZAL ZIJ DE DATUM VAN DE EERSTVOLGENDE ALV BEKEND MAKEN.


Welkom op de website van de vereniging
'Vrienden van Park Hartenstein en Omgeving'!

De vereniging is in 2009 opgericht vanuit de zorg over het niveau waarop onderstaand genoemde gebieden beschermd, beheerd en onderhouden worden. Waardevolle cultuurhistorische gebiedsidentiteiten vervagen of gaan zelfs hierdoor verloren, tegelijkertijd neemt de belevingswaarde voor de burger als gebruiker van deze gebieden af. Met name geldt dit voor park Hartenstein.

Missie, ambitie en doel
De vereniging stelt zich ten doel activiteiten te ontwikkelen die leiden tot herstel en behoud van aanwezige landschappelijke-, cultuurhistorische-, ecologische- en natuurwaarden van de voormalige buitenplaatsen Hartenstein, Pietersberg, Laag Oorsprong, en de voormalige landgoedgoederen Hemelse berg en Sonnenberg. Deze gebieden maken allen deel uit van de Zuid Veluwezoom in de gemeente Renkum.

De vereniging tracht dit doel te bereiken als belangenbehartiger, hetzij zelfstandig, hetzij in de rol van intermediair en/of door samenwerking met bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties, door met name plannen te initiëren die leiden tot herstel, behoud en leiden tot een waardig beheer van bovengenoemde gebieden.

Meer lezen? Klik op: http://vriendenvanparkhartenstein.nl/?page_id=1484

Wilt u onze doelstellingen ondersteunen door lid te worden? Via de link 'Lid worden', bovenaan deze pagina, kan men zich als lid opgeven.

 

 

Website bijgewerkt op  9 november 2021